deesellhome.com

รู้เรา

มาทำความรู้จัก
และรับรู้เรื่องราวของเรา
deesellhome.com

deesellhome.com เป็น Website สำหรับ
ผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษาในเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาและดูแลโดนายกรกวี เสรีพุกกะณะ(ก้อง วินเนอร์)
ผู้มีประสบการณ์ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์กว่า 10 ปี
และแวดวงนายหน้าเข้าสู่ปีที่ 5

เราได้รับโอกาสจากเจ้าของทรัพย์จำนวนมากที่มาใช้บริการจากเรา ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการแบบเกิน 100 ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของทรัพย์มากขึ้นตลอดระยะเวลาการทำงานของเรา

deesellhome.com คือ???

deesellhome.com เป็น Website ที่ได้รับการพัฒนาและดูแลโดยนายกรกวี เสรีพุกกะณะ หรือที่รู้จักกันในนาม ก้อง วินเนอร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนมือในรูปแบบของการขายหรือต้องการให้เช่า อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทรัพย์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น บ้านที่อยู่อาศัย ที่ดิน คอนโดมิเนียม หรือทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม เช่นโรงงาน โกดัง อาคารสำนักงาน  อาคารพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ทรัพย์ของท่านเปลี่ยนมือได้เร็ว ได้ราคา และป้องกันการเกิดประเด็นปัญหาระหว่างทาง จนกว่าทรัพย์นั้นจะจบที่การโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เจ้าของทรัพย์ “ขายได้ไว และได้ราคา” ตามที่เจ้าของทรัพย์และเราได้วางแผนงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น เปรียบเสมือนเราเป็นทีมงานเดียวกัน