deesellhome.com

FAQ

คำถามที่พบบ่อย
เราตอบทุกคำตอบ

ขายบ้าน ที่ดิน คอนโด ฯลฯ ขายเองก็ได้ ทำไมต้องใช้นายหน้า

เพราะนายหน้ามืออาชีพ ช่วยให้ท่านขายทรัพย์ได้ โดยที่ท่านเอาเวลาเพื่อใช้ชีวิตตามปกติได้ โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการตอบคำถาม การทำโฆษณา การแข่งขันกับผู้ขายรายอื่น  การติดต่อกับหน่วยงานราชการ ธนาคาร และที่สำคัญท่านสามารถควบคุมเรื่องรายจ่ายได้ อย่างชัดเจน โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้าใด ๆ ทั้งสิ้น "ในแต่ละอาชีพ ย่อมมีมืออาชีพในอาชีพนั้น ๆ " ให้มืออาชีพในการขายอสังหาฯ ทำแทนท่านดีกว่า

ฝากนายหน้าขาย แล้วสามารถขายเองได้ด้วยหรือไม่

เราทำหน้าที่ดูแลทุกอย่างให้ท่าน ไม่ใช่เพียงแค่การขาย รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การสำรวจ การวิเคราะห์ราคาขาย การโฆษณาที่เรามีช่องทางครบ การตรวจสอบคุณภาพผู้ซื้อ การติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคาร และการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน งานเหล่านี้คือสิ่งที่เราทำแทนท่าน ดังนั้นหากท่านให้นายหน้าทำงาน ควรให้ภาระทุกอย่างไปอยู่ที่การทำงานของนายหน้าจะดีกว่า

คิดค่าธรรมเนียมสำหรับนายหน้ากี่ %

ค่าธรรมเนียม 3% โดยที่ท่านไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่ม เช่นค่าโฆษณา Online ค่าป้ายต่าง ๆ ทีสำคัญไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้า นอกจากนี้เรายังมีข้อเสนอพิเศษ เพื่อให้ทรัพย์ของท่านขายได้เร็วขึ้น

ปกติใช้ระยะเวลาในการขายนานเท่าไหร่

ในทรัพย์แต่ละประเภท แต่ละรายการมีรายละเอียดแตกต่างกัน การใช้ระยะเวลาในการขายมีหลายเงื่อนไขที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งราคาประกาศขาย ทำเลของทรัพย์ที่จะขาย สภาพเศรษฐกิจ สังคมโดยรวม ภายหลังที่ได้ทำการตลาดไปแล้วระยะหนึ่งประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือ 1 เดือน ทางเราก็จะเห็นแนวทางและคาดการณ์ได้ว่าทรัพย์ที่ขายจะมีอนาคตอย่างไร ระยะเวลาเร็วสุดที่เราเคยขายคือ 1 วัน นานกว่านั้นคือประมาณ 3-6 เดือน หรือเกือบครบปีก็มีเช่นกัน ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ เราจะเรียนให้ทราบในวันที่ได้เข้าพบ และวางแผนงานร่วมกัน