deesellhome.com

สูตร

สำเร็จ

6 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ
ในการขายอสังหาริมทรัพย์

สูตรสำเร็จ deesellhome.com


สูตรสำเร็จที่มีประสิทธิภาพของเรา

๑. กำหนดราคาขายเหมาะ

ราคาที่ประกาศต้องไม่สูงเกินไปจนคนไม่ถาม หรือไม่ต่ำเกินไปจนผู้ขายเสียโอกาส

๒. สื่อโฆษณาครบ+เข้มข้ม

เราใช้สื่อโฆษณาครบ ทั้งรูปและ VDO ที่ตรงใจ มีข้อมูลครบ และตอบคำถามผู้สนใจก่อนเข้าชมทรัพย์

๓. โฆษณาถูกช่องทาง

เราใช้งบโฆษณาทั้งช่องทาง Online และป้าย ในปริมาณและความถี่มากพอให้ทรัพย์ดูโดดเด่น

๔. เลือกผู้สนใจที่ใช่เป็นผู้ซื้อ

ผู้เข้าชมทรัพย์มีความชอบและมีคุณสมบัติครบ เข้าเยี่ยมชมและเปลี่ยนเป็นผู้ซื้อในที่สุด

๕. ใช้สินเชื่อที่เหมาะกับผู้ซื้อ

ต่างธนาคารต่างนโยบาย ต่างผู้ซื้อต่างคุณสมบัติ เราจะทำให้การขอสินเชื่อผ่านการพิจารณา

๖. เตรียมการโอน

ป้องกันทุกประเด็นปัญหาก่อนวันโอน ผู้ขาย-ผู้ซื้อได้เปลี่ยนมือแน่นอน ในการทำธุรกรรมช่วงเวลาสั้น ๆ ที่สำนักงานที่ดิน

สิทธิพิเศษของผู้ใช้บริการ