deesellhome.com

สูตร

สำเร็จ

6 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ
ในการขายอสังหาริมทรัพย์

สูตรสำเร็จ deesellhome.com


สูตรสำเร็จที่มีประสิทธิภาพของเรา

๑. กำหนดราคาขายเหมาะ

ราคาที่ประกาศต้องไม่สูงเกินไปจนคนไม่ถาม หรือไม่ต่ำเกินไปจนผู้ขายเสียโอกาส

๒. สื่อโฆษณาครบ+เข้มข้ม

เราใช้สื่อโฆษณาครบ ทั้งรูปและ VDO ที่ตรงใจ มีข้อมูลครบ และตอบคำถามผู้สนใจก่อนเข้าชมทรัพย์

๓. โฆษณาถูกช่องทาง

เราใช้งบโฆษณาทั้งช่องทาง Online และป้าย ในปริมาณและความถี่มากพอให้ทรัพย์ดูโดดเด่น

๔. เลือกผู้สนใจที่ใช่เป็นผู้ซื้อ

ผู้เข้าชมทรัพย์มีความชอบและมีคุณสมบัติครบ เข้าเยี่ยมชมและเปลี่ยนเป็นผู้ซื้อในที่สุด

๕. ใช้สินเชื่อที่เหมาะกับผู้ซื้อ

ต่างธนาคารต่างนโยบาย ต่างผู้ซื้อต่างคุณสมบัติ เราจะทำให้การขอสินเชื่อผ่านการพิจารณา

๖. เตรียมการโอน

ป้องกันทุกประเด็นปัญหาก่อนวันโอน ผู้ขาย-ผู้ซื้อได้เปลี่ยนมือแน่นอน ในการทำธุรกรรมช่วงเวลาสั้น ๆ ที่สำนักงานที่ดิน

สิทธิพิเศษของผู้ใช้บริการ

ผลงาน

ผลงานและ
กิจกรรมบางส่วน

รู้เรา

มาทำความรู้จัก
และรับรู้เรื่องราวของเรา
deesellhome.com

deesellhome.com เป็น Website สำหรับ
ผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษาในเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาและดูแลโดนายกรกวี เสรีพุกกะณะ(ก้อง วินเนอร์)
ผู้มีประสบการณ์ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์กว่า 10 ปี
และแวดวงนายหน้าเข้าสู่ปีที่ 5

เราได้รับโอกาสจากเจ้าของทรัพย์จำนวนมากที่มาใช้บริการจากเรา ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการแบบเกิน 100 ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของทรัพย์มากขึ้นตลอดระยะเวลาการทำงานของเรา

deesellhome.com คือ???

deesellhome.com เป็น Website ที่ได้รับการพัฒนาและดูแลโดยนายกรกวี เสรีพุกกะณะ หรือที่รู้จักกันในนาม ก้อง วินเนอร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนมือในรูปแบบของการขายหรือต้องการให้เช่า อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทรัพย์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น บ้านที่อยู่อาศัย ที่ดิน คอนโดมิเนียม หรือทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม เช่นโรงงาน โกดัง อาคารสำนักงาน  อาคารพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ทรัพย์ของท่านเปลี่ยนมือได้เร็ว ได้ราคา และป้องกันการเกิดประเด็นปัญหาระหว่างทาง จนกว่าทรัพย์นั้นจะจบที่การโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เจ้าของทรัพย์ “ขายได้ไว และได้ราคา” ตามที่เจ้าของทรัพย์และเราได้วางแผนงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น เปรียบเสมือนเราเป็นทีมงานเดียวกัน

ได้-เสีย

ตารางเปรียบเทียบ
ขายด้วยตนเอง
หรือให้นายหน้าทำการขาย

ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระหว่างการใช้บริการนายหน้ากับขายเอง
ขายเอง

ประมาณการราคาขายด้วยตนเอง

ไม่ทราบรายจ่ายเรื่องภาษีที่แน่นอน

โฆษณาตามช่องทางที่มี

เสียค่าใช้จ่ายโฆษณา ไม่ทราบงบแน่นอน

เจรจาต่อรองกับผู้ซื้อด้วยตนเอง

ผู้ซื้อหาธนาคารขอสินเชื่อด้วยตนเอง

ใช้เวลาโอนที่สำนักงานที่ดินนานกว่า

เอกสารไม่เรียบร้อย > ไม่ได้โอน

?
นายหน้าทำการขาย

วิเคราะห์ราคาประกาศขาย-ราคาจบ อย่างละเอียด

คำนวณภาษีโอนให้ชัดเจน

โฆษณาเข้มข้นทั้งในช่องทาง  ONLINE และป้าย

ท่านจ่าย 0 บาท ค่าโฆษณาเรารับผิดชอบ

ราคาขายได้ตามแผน

เราแนะนำธนาคารที่เหมาะกับผู้ซื้อและมีโอกาสผ่าน

ใช้เวลาไม่เกิน  2 ชม.

ป้องกันทุกประเด็นปัญหาก่อนโอน  โอนได้แน่นอน

3-4%

สื่อ
โฆษณา

สื่อโฆษณาครบทุกช่องทาง
ป้ายโฆษณา
สื่อ Online

สื่อโฆษณา Offline ทั้งป้ายหน้าทรัพย์และป้ายรายทาง
สื่อโฆษณา deesellhome.com
สื่อโฆษณาด้วย Clip VDO บน Youtube

FAQ

คำถามที่พบบ่อย
เราตอบทุกคำตอบ

ขายบ้าน ที่ดิน คอนโด ฯลฯ ขายเองก็ได้ ทำไมต้องใช้นายหน้า

เพราะนายหน้ามืออาชีพ ช่วยให้ท่านขายทรัพย์ได้ โดยที่ท่านเอาเวลาเพื่อใช้ชีวิตตามปกติได้ โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการตอบคำถาม การทำโฆษณา การแข่งขันกับผู้ขายรายอื่น  การติดต่อกับหน่วยงานราชการ ธนาคาร และที่สำคัญท่านสามารถควบคุมเรื่องรายจ่ายได้ อย่างชัดเจน โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้าใด ๆ ทั้งสิ้น "ในแต่ละอาชีพ ย่อมมีมืออาชีพในอาชีพนั้น ๆ " ให้มืออาชีพในการขายอสังหาฯ ทำแทนท่านดีกว่า

ฝากนายหน้าขาย แล้วสามารถขายเองได้ด้วยหรือไม่

เราทำหน้าที่ดูแลทุกอย่างให้ท่าน ไม่ใช่เพียงแค่การขาย รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การสำรวจ การวิเคราะห์ราคาขาย การโฆษณาที่เรามีช่องทางครบ การตรวจสอบคุณภาพผู้ซื้อ การติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคาร และการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน งานเหล่านี้คือสิ่งที่เราทำแทนท่าน ดังนั้นหากท่านให้นายหน้าทำงาน ควรให้ภาระทุกอย่างไปอยู่ที่การทำงานของนายหน้าจะดีกว่า

คิดค่าธรรมเนียมสำหรับนายหน้ากี่ %

ค่าธรรมเนียม 3% โดยที่ท่านไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่ม เช่นค่าโฆษณา Online ค่าป้ายต่าง ๆ ทีสำคัญไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้า นอกจากนี้เรายังมีข้อเสนอพิเศษ เพื่อให้ทรัพย์ของท่านขายได้เร็วขึ้น

ปกติใช้ระยะเวลาในการขายนานเท่าไหร่

ในทรัพย์แต่ละประเภท แต่ละรายการมีรายละเอียดแตกต่างกัน การใช้ระยะเวลาในการขายมีหลายเงื่อนไขที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งราคาประกาศขาย ทำเลของทรัพย์ที่จะขาย สภาพเศรษฐกิจ สังคมโดยรวม ภายหลังที่ได้ทำการตลาดไปแล้วระยะหนึ่งประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือ 1 เดือน ทางเราก็จะเห็นแนวทางและคาดการณ์ได้ว่าทรัพย์ที่ขายจะมีอนาคตอย่างไร ระยะเวลาเร็วสุดที่เราเคยขายคือ 1 วัน นานกว่านั้นคือประมาณ 3-6 เดือน หรือเกือบครบปีก็มีเช่นกัน ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ เราจะเรียนให้ทราบในวันที่ได้เข้าพบ และวางแผนงานร่วมกัน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
กรุณากรอกข้อความในแบบฟอร์มด้านขวามือ
และเราจะติดต่อกลับโดยเร็ว

กรุณากรอกข้อความในแบบฟอร์มด้านล่าง และเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุด

นายกรกวี เสรีพุกกะณะ โทร.062-614-1651
Email : deesellhome@gmail.com
Line ID : solosdeesell

สถานที่ติดต่อ : บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
900/31 ชั้น 2 เอส 21, เอส 25-28 อาคารเอสวีซิตี้ คอนโด
ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120